QQ图片20220320104539.jpg

1、打开活动地址->跳转到掌上生活APP->使用9积分兑换优酷会员周卡

2、复制兑换码->打开兑换地址兑换->积分不够就去集喵喵兑换积分

活动地址:https://xyk.cmbchina.com/point/9youkuweek

兑换地址:https://h5.vip.youku.com/active_card