BIN: 401658430766xxxx
CVV: RND
IP:USA

1.填入BIN生成信用卡:https://namso-gen.com/

2.验证信用卡:https://www.mrchecker.net/card-checker/ccn2/

3.注册账号:https://www.hbomax.com/ 填入验证成功的信用卡,地区邮编随便填写

4.白女票成功,能用多久看缘分
提示更新付款信息不用管,账号订阅没有取消就行了